Några fina ord

"Det handlar inte alltid om hur man ser ut,
utan hur man beter sig.
Det handlar inte om hur många vänner man har,
utan om vilka som alltid finns kvar.
Det handlar inte om vad folk tycker om en,
utan om vad man tycker om sig själv.
Och det handlar inte om att få den alla vill ha,
det handlar om att få den man själv vill ha"